Hjem - Kurs - Produkter til kjøp og leie - Om oss - Kontakt
 
 

Ingen kurs er like

Alle kunder har forskjellige behov, krav og risikofaktorer i sitt virke,
så fleksibilitet og tilrettelegging kjennetegner våre kurs.

I bunnen ligger alltid de siste godkjente og anbefalte retningslinjer for
pasientbehandling, men vi tilpasser oss alltid kundenes virkelige behov
basert på de uheldige hendelser bedriftene måtte ha erfart og/eller
statistikk for yrkesgruppen.

Dette er grunnen til vår rikholdige meny av såkalte tileggsmoduler til
Norsk grunnkurs i førstehjelp, der vi mer spesifikt går inn på temaer
som din organisasjon kan ha behov for.

Vi etterstreber å fylle kursene med praktiske gode tips som vi av
erfaring vet vil være formålstjenlig for pasientene.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om kursopplegg som kan passe
for din bedrift samt pristilbud.

  Kursmeny alfabetisk:
  Akuttmedisin for legevaktpersonell (egen side)
  Hjerte lunge redning
  Hjerte-lungeredning og livredning i vann
  Norsk grunnkurs i bruk av Halvautomatisk hjertestarter
  Norsk Grunnkurs i førstehjelp
  Norsk grunnkurs i førstehjelp med barn i fokus
  Norsk grunnkurs i skipatrulje ”medisinsk del”
  Opptreden ved trafikkulykker
  Påbyggingsmoduler
   
     
     
     
 

Hjerte lunge redning

Hjerte lunge redningskurs med enkle hjelpemidler. Gjør deg rustet til å bedømme og iverksette tiltak ved hjertestans uten hjertestarter. Kurset er i henhold til de nasjonale retningslinjer som er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd.

3 skole timer varighet - Kurset inneholder:

 • Vurdering av syke og skadde - varsling av 113
 • Pasienten reagerer ikke - sikring av luftveier
 • Pasienten puster ikke normalt - hjerte lunge redning (HLR)
 • Fremmedlegemer
 
  Topp av side  
     
     
 

Hjerte-lungeredning og livredning i vann

Kurset er beregnet for alle som har ansvar for bading eller ansvar for barn nær vann og elv. Med dette kurset får dere den nødvendige kompetansen for å utføre hjerte-lungeredning og livredning i vann. Kurset er inndelt i 3 timer hjerte-lungeredning og 2 timer med praktiske øvelser i vann.

Varighet: 3 timer

Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis:

 • Varsle 1-1-3
 • Undersøkelse av livløs person
 • Puster/puster ikke
 • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2
 • Øvelser på sideleie
 • Hoppe/stupe fra 1 meter høyde
 • Svømme 100 meter bryst og 100 meter rygg
 • Dykke og hente opp en øvingsdukke eller en partner fra 3 meter dyp eller dypeste del av bassenget og ilandføre denne med en avstand på minst 20 meter
 • Bruk av "forlenget arm" – livbøye eller redningsstang
 
  Topp av side  
     
     
 

Norsk grunnkurs i bruk av Halvautomatisk hjertestarter

4 skole timer varighet

Kurset inneholder:

 • Apparatfunksjoner og sikkerhetsregler
 • Handlingsplan for gjenoppliving
 • Trinnvis drill i aktuelle behandlingstiltak
 • Praktisk trening med hjerte lunge redning og defibrillering

Praktisk evaluering/sertifisering av hver elev.
Kurs i hjerte lunge redning kommer i tillegg, hvis ikke gjennomført siste 6 mnd.

Maksimum 12 personer pr. kurs 

 
  Topp av side  
     
     
 

Norsk Grunnkurs i førstehjelp

Dette kurset danner grunnlaget for alle påbyggingsmoduler vi leverer. 

Kurset er i henhold til de nasjonale retningslinjer som er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd og gir deg en god forståelse av grunnleggende førstehjelp.

5 timer varighet - Kurset inneholder:

 • Vurdering av syke og skadde - varsling av 113
 • Pasienten reagerer ikke - sikring av luftveier
 • Pasienten puster ikke normalt - hjerte lunge redning (HLR)
 • Fremmedlegemer
 • Akutte hjertesykdommer
 • Undersøkelse av en skadet
 • Tiltak ved trafikkulykke - opptreden på skadested
 • Førstehjelp ved blødninger
 • Førstehjelp ved daglige hendelser, forbrenning, sårskader, brudd, ytre blødninger
 • Kurset gir deg kunnskap om hvordan du skal opptre ved
  hjertestans.

Kurset er i henhold til nasjonale retningslinjer, utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resucitasjonsråd

 

  Topp av side  
     
     
 

Norsk grunnkurs i førstehjelp med barn i fokus

Kurset er laget for de som arbeider og omgås barn. Kurset er i henhold til nasjonale retningslinjer, utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd.

5 skole timer varighet

Kurset inneholder:

 • Vurdering av bevisstløshet/årsaker
 • Frie luftveier
 • Undersøkelse av livløst barn
 • Gjenoppliving av livløst barn
 • Fjerning av fremmedlegemer
 • Skader/blødinger
 • Forgiftninger
 • Akutte barnesykdommer
 • Praktiske øvelser
 
  Topp av side  
     
     
 

Norsk grunnkurs i skipatrulje ”medisinsk del”

Dette kurset satt sammen etter mange års prøving og høsting av erfaring. Kurset holdes fast hver høst i samarbeid med ALF. Det er også mulig å kjøre dette kurset hos det enkelte skianlegg, samt at det kan tilpasses i tid og varighet.

5 dager varighet

Kurset inneholder:

Dag 1

 • Livreddende førstehjelp (HLR, sideleie, med mer)
 • Bevisstløshet
 • Bruk av halvautomatisk hjertestarter  
 • Akutte sykdommer

Dag 2

 • Hode-,nakke,-rygg skader
 • Den traumatiserte pasient ( vurdering / behandling av skadde)
 • Termiske skader (nedkjøling og brannskader)

Dag 3

 • Varsling-,sikkerhet på skadested-, samarbeid andre etater
 • Transport av pasient i og fra bakken
 • Rapportering og dokumentasjon (skadejournal)
 • Blødning og sirkulasjonssvikt
 • Brudd og leddskader
 • Teoretisk prøve
 • Øvelse ute med sminkede markører

Dag 4

 • Sikring i bakken
 • Redning fra stolheis 
 • Psykisk førstehjelp 
 • Debrief/Defuse 

Dag5

 • Transport i bakken -, kjøring med pulk
 • Praktisk trening og bruk av utstyr
 • Praktisk prøve og avslutning

   

  Kurset bør ha et maks antall deltagere på 12pers.

 

  Topp av side  
     
     
 

Opptreden ved trafikkulykker

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du skal opptre som førstemann på et skadested.

4 skole timer varighet - Kurset inneholder:

 • Bedømme situasjonen
 • Sikre skadested
 • Vurdering av syke og skadde
 • Varsling av 113
 • Behandle skadde
 • Prioritere skadde

 

 

 

 

 


 

  Topp av side  
     
     
 

Påbyggingsmoduler

Vi tilbyr påbyggingsmoduler som kan legges inn etter de ordinære kurstimene og tilpasses den enkelte bedrifts eller yrkesgruppes behov . Vi utarbeider timene basert på statistikk, ønsker, behov og skaderapportering fra din bedrift.

Andre temaer utarbeides på forespørsel.

Tema

Timer

· Brannskader
· Elektriske skader
· idrettskader
· Hode, nakke, ryggskader
· Brudd og sårskader
· Nedkjøling / lokale frostskader
· Forgiftning og kjemikalieskader
· Sukkersyke / epilepsi
· Hjerte lunge sykdommer
· Den bevisstløse pasient
· Det syke barn

1 time
1 time
1 time
2 eller 4 timer
1,5 time
1 time
1,5 time
1 time
1 time
1,5time
1,5 time

 
  Topp av side  
     

Vi har lang erfaring med akuttmedisinsk pasientbehandling.

Nå bruker vi all vår erfaring til å gjøre deg og din bedrift bedre rustet til å håndtere akutte hendelser.

post@bfsenter.no
 
 
.